loader-logo
Äri

Saame tuttavaks – bilanss!

Jätkame majandusaasta aruande seeriat. Täna peatume bilansil. ⠀

Bilanss on hetkeseisu aruanne. See näitab pilti vaid 2. kuupäeva seisuga – ühes tulbas eelmise aasta 31. detsembrit ja kõrval tulbas üleeelmise aasta 31. detsembrit.⠀

Bilansis on kaks rahalises väärtuses võrdset poolt. Ühelt poolt on ettevõtte valduses olevad varad ja teiselt poolt nende varade finantseerimise allikad.⠀

Varad on omaette jagatud kaheks. Kõigepealt tuleb käibevara, ehk vara, mis on mõeldud VAHETAMISEKS: raha, kaubad müügiks, ettemaksed tarnijatele rendi eest, välja antud lühiajalised laenud jne. See on suhteliselt kiiresti rahaks muutuv, ning just sellel eesmärgil hoitav vara. Käibevarale järgneb põhivara – vara, mis on mõeldud KASUTAMISEKS, ning ettevõttele tulu teenimiseks. Väga tähtis on, et varad ei oleks ülehinnatud. Seega vaata, kas varade esimesel poolel ei ole näiteks kaupa laos, mis on juba ammu maha müüdud või laene, mis ei saa olla kunagi tagastatud. Muidugi kõige õigem on see, kui varade väärtused kujunevad inventuuride tulemusel.⠀

Bilanssi teine osa, ehk finantseerimise allikad on reastatud järgmiselt:

1. Kohustised tähtajaga vähem kui 1 aasta.

2. Kohustised tähtajaga üle 1. aasta.

3. Omakapital, ehk omanikke investeering ettevõttesse kas osakapitali või jaotamata kasumi näol.

Kindlasti tuleb meeles pidada omakapitalile kehrestatud nõuet ja visata pilku sellele. Mis summat näed real omakapital kokku? See peab moodustama mitte vähem kui poolt osakapitalist, kuid minimaalselt 2500 eurot. Vastasel juhul pead võtma meetmeid omakapitali taastamiseks.⠀

Kindlasti, kui lähed laenu taotlema, vaatab pank kuivõrd on ettevõte tegevus finantseeritud laenudega ja kui palju on omanikud sellesse panustanud. Miks pank peaks panustama, kui osanik ise võtab igal võimalusel raha ettevõttest välja? Lisaks kindlasti vaatab pank kas kohustised, mille tähtajaks on alla aasta saaksid olla kiiresti kaetud ettevõtte käibevaraga. Seda infot leiad sina ka bilanssist väga kiiresti pärast seda postituse lugemist.⠀

Hea on kui enne aruande esitamist, oskad sa hinnata, kas see hetkepilt on tõesti sinu ettevõtte kohta või on see moonutatud? Veelgi parem on aga kui sa analüüsid seda aruannet tihedamini ja hoiad ise oma maksevõimel kätt pulsil. Sest ega arvelduskontol olev raha või selle puudumine ei ütle ju tegelikult eriti midagi ettevõtte maksevõime kohta. Sama nagu teenitud kasum jätkusuutlikkuse ega raha kohta. Aga sellest järgmises postituses.

Natalia Gorpinchenko | Accountex Raamatupidamine© Kõik õigused kaitstud.