loader-logo
Äri

Kasum ei ole raha (mida ütleb rahakäibe aruanne)

Aasta lõpp ongi käes. Tahaks seda lõpetada majandusaasta aruande seeria viimase postitusega. Pühendan seda Rahakäibe aruandele. Paljude jaoks tundmatu, paljude jaoks alahinnatud ja kahjuks ei ole kohustuslik osa mikro- ja väikeettevõttete majandusaasta aruandest.

Rahakäibe aruanne koostatakse kassapõhiselt, ehk reaalselt laekunud või välja makstud raha summade alusel. See aruanne koosneb kolmest osast. Sisuliselt nende osade tulemused näitavad meile:

1. Kui palju on ettevõttesse raha LAEKUNUD äritegevusest?

2. Kui palju raha oli ettevõttesse sisse tulnud või välja läinud seoses põhivara soetamise või võõrandamisega?

3. Raha liikumisi seoses laenude saamise või tagasimaksmisega.

Miks see aruanne nii hea on? Sest selles peitub paljastav tõde! Tihtipeale arvab ettevõtja:

“Arvelduskontol raha on – elame!”

või

“Kasum on suur – elame!”

Tegelikkuses aga võib olla nii, et raha on arveldukontole tulnud mujalt, kui ettevõtlusest või aasta on küll lõppenud kasumiga, kuid raha oli külmutatud põhivarasse, põhivara ei genereeri piisavalt tulu ja ettevõte ei ole maksevõimeline. Seda kõike näed rahakäibe aruandest ja veelgi enam!

Mis hinnanguid võid veel teha selle imearuande põhjal?

– Kas ettevõte suudab üldse ettevõtlusest raha genereerida?

– Kuidas ettevõte on teenitud raha kasutanud?

– Kuidas on ettevõtte tegevus finantseeritud?

– Kas on oodata raskusi?

– Kas ettevõte on võimeline maksta intresse ja dividende?

– Kui palju raha on laekunud (või hoopis läinud välja) ettevõtlusest, põhivara ostmisest või müügist, laenude tehingutelt?

– Saab koostada tulevikuprognoose.

Mina isiklikult arvan, et rahakäibe aruandest peaks saama iga ettevõtja “must-have” aruanne. Palu kasvõi ühe korra oma raamatupidajalt seda aruannet ja vaadake koos seda üle. Usun, et numbrid võivad sind vägagi üllatada. Mõtle vaid, mida selle teadmisega saaks pärast peale hakata? Just! Saaksid hakata juhtida oma numbreid, mitte minna vooluga kaasa. Hea võimalus alustada uuest aastast! Vajadusel küsi abi – oleme siin, aitame hea meelega!

Natalia Gorpinchenko | Accountex Raamatupidamine


Previous Article


© Kõik õigused kaitstud.