loader-logo
Äri
Maksud
Seadused

Miinimumpalk aastal 2021

Ja ongi 2021. aastal jäänud töötasu alammääraks tunnis 3,48 eurot ja töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral kuus 584 eurot. Lisaks nagu sai eelnevalt mainitud sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 584 eurot. Mida need numbrid meile annavad?

Kõigepealt räägime töötasu alammäärast. TÄISTÖÖAJA puhul on see minimaalseks töötasuks, mida saab töötajale maksta. Paljud ettevõtjad kasutavad seda miinimummäära ja paljud on saanud selle eest ka probleeme.

Tihtipeale ühemehefirmas maksab omanik endale tehtava töö eest miinimumpalka, ning ülejäänud tulu dividendidena välja. See on kindel tee maksuameti kontrollini ja maksude ümberarvestamiseni. (Kontrolli käigus arvatavasti ümberarvestatakse osa dividende töötasuks ja maksuvõlg kasvab tagantjärgi).

Miinimumpalga kasutamine võib tuua probleeme ka stabiilse ning piisava rahavooga ettevõttetele, kes on võimelised maksma töötasu turutingimustel.

Millele võib tugineda töötasu maksmisel? Mina kasutan statistikaameti andmeid https://ametipalk.stat.ee/ , vaatan ka andmeid https://www.palgad.ee/ lehelt (mis on alati väga optimistlikud), ning lisaks soovitan kasutada ka maksuameti poolt poolt pakutavat võimalust, mille abil saab just sinu ettevõtte töötajate keskmist töötasu võrrelda teiste tegevusvaldkondade töötajate keskmise töötasuga.

Mis puutub aga sotsiaalmaksu minimaalset kohustust, siis:

– Kui oled juhatuse liige ja soovid kehtivat ravikindlustust – siis jaanuaris saadud tasu peaks võrduma vähemalt 584 eurole brutosummas.

– Sama ka VÕS lepinguga töötajate puhul.

– Juhul, kui töölepingu alusel töötav töötaja saab miinimupalgast väiksemat töötasu, veebruari deklaratsiooni järgi maksad tema eest 192.72 eurot sotsiaalmaksu.

– Sama kehtib ka tasustamata puhkusel viibiva töötaja puhul.

Natalia Gorpinchenko | Accountex Raamatupidamine© Kõik õigused kaitstud.