loader-logo
Äri

Mida näed kasumiaruandest?

Majandusaasta aruande seeriat jätkates, räägime nüüd kasumiaruandest (KA). Mida küll see aruanne öelda võib?

Eestis on levinud 2 KA skeemi. Ühte kasutab enamus, teist enamasti tootmisettevõtted. Peatume esimesel.

+ Esimene KA rida näitab alati müügitulu. Kui võrdled mitme aasta müügitulu, saad teada, milline on olnud su ettevõtte arengutrend. Muuseas, seda kõige esimesena vaatavad ka ettevõtte finantseerijad.

+ Vahest teenib ettevõte ka ebaregulaarset tulu, see on siis KAs muu ärituluna teisel real.

– Kulude esikohal on kaupade, materjalide ja teenuste kulu. Kui tegeled, näiteks turundusega, siis siin on tavaliselt teenuste osutamiseks kasutatud alltöövõtu maksumus ja kasutatava tarkvara maksumus.

– Muud tegevuskulud – koosnevad ettevõtte igapäevastest kuludest nagu rent, telefonikõned, kindlustus, kontoritarbed, töölähetused jne. Alati on hea võrrelda tegevuskulusid müügituluga mitme aasta lõikes. Kas suhe püsib? Ega ei ole liiga suured? Miks vahepeal on suuremaks number kasvanud? Nende kuludega annab mängida.

– Tegevuskuludele järgnevad tööjöukulud. See number näitab vaadeldava perioodi palgafondi kokku.

– Juhul, kui ettevõttes on põhivara, siis järgmisena tuleb selle kulumi summa antud perioodis.

– Muud ärikulud on ebaregulaarsest äritegevusest tekkivad kulud, näiteks kahjum valuutakursi muutusest, trahvid, viivises, kahjum põhuvara müügist jne.

– FinantsTULUDe ja -KULUDE plokkist on näha, kas ettevõtte kasutab laene? Või hoopis investeerib ise?

– Kui ettevõtte on otsustanud välja maksta dividende, siis on enne viimast KA rida veel üks rida nimega TULUMAKS.

Tulemuseks saad numbri, mis näitab, kui palju oled sa vaadeldavas perioodis kasumit või kahjumit teeninud. Kuid EI NÄITA, kui palju on sul raha! Seda millegipärast ajatakse tihti sassi. Kasum ei võrdu rahajäägiga pangakontol.

“Kui see ei näita mu raha, miks ta siis kasulik on?” – Sest saad jälgida, mis mõjutab su kasumit, ehk saad otsustada, kuidas ise saad seda mõjutada ka.

Kindlasti peab jälgima kasumiaruande struktuuri, kulude proportsiooni ja seda pidevalt, kuid vähemalt korra aastas.

Natalia Gorpinchenko | Accountex Raamatupidamine© Kõik õigused kaitstud.