loader-logo
Äri
Maksud
Seadused

Dividendide väljamaksmisest ja maksustamisest

Esimesed majandusaasta aruanded on esitatud, paljudel on tekkinud soov rõõmustada end dividendide väljamaksmisega. Räägime siis dividendide maksustamisest, reeglitest ja kitsaskohtadest dividendide väljamaksmisel.

Kui oled teeninud kasumi, siis dividendide väljamaksmine on igati õigustatud. Millega pead arvestama?

1. Majandusaasta aruanne peab olema kinnitatud.

2. Dividendide maksmine jooksva aasta kasumi arvelt pole lubatud.

3. Osakapital peab olema sisse makstud. (Kuna 2011.aastast alates on võimalik osaühinguid asutada ka osakapitali sissemakset tegemata, siis tuleb arvestada, et osanikel tuleb enne dividendide jaotamist teha sissemakse osakapitali ning esitada ka muutmiskande avaldus Äriregistrile.)

4. Dividende makstakse välja jaotamata kasumist, mis on aruandeaasta kasumi või kahjumi ja eelnevate aastate kasumite/kahjumite summa. See tähendab, et kui eelmisel aruandeaastal oli ettevõttel kahjum -500 eurot ning sel aruandeaastal on kasum 1750 eurot, on jaotamata kasumi suuruseks 1750-500=1250 eurot.

5. Dividende väljamaksmiseks on vaja osanikke otsust. Pärast otsust tekkivad: dividendivõlg, tulumaksukulu ja tulumaksu viitvõlg. (neid kajastame kohe, mitte väljamakse alusel).

Mis on aga dividendide kitsaskohaks?

Oled küll kasumit teeninud, kuid kas on siiski dividendide väljamaksmine alati õigustatud? Enamasti puudutab see ühemehe- või väikefirmasid, kus omanik arendab ettevõttet ise. Dividend ei tohi asendada töötasu! Omaniku panus ettevõtte arengusse peab olema tasustatud vastavalt TURUTINGIMUSTELE, ning sellelt tasult tuleb maksta SOTSIAALMAKS. Seda jälgib maksuamet väga hoolikalt ja ka kohus on seisukohal, et dividendi võib lugeda palgatuluks, kui juhatuse liikmele ei maksta tasu või töötajale töölepinguga tasu, või makstakse seda väga vähe.

Kitsaskohti pole, dividendide väljamaksmine on õigustatud. Kuidas dividende maksustatakse?

Dividende maksustatakse ettevõte tasandil. Eestis on kehtiv tulumaksumäär 20% ehk 20/80. Dividendide tulumaksu arvutamisel eeldatakse, et väljamakstav summa on nn netosumma, millelt on tulumaks kinni peetud. Seetõttu arvutatakse 1000. eurose dividendi väljamakse korral tulumaksu järgnevalt:

1000 * 20 / 80 = 250 eurot.

Alates 1. jaanuarist 2019 kohaldub regulaarselt makstavatele dividendidele madalam maksumäär 14% ehk 14/86 dividendide netosummast. Residendist äriühing saab kolme eelneva aasta keskmise maksustatud dividendi ja omakapitali väljamakse ulatuses neljandal aastal dividendi maksustada madalama maksumääraga 14/86.

Näiteks:

Aastatel 2018, 2019, 2020 oli kokku VÄLJA MAKSTUD 3000 eurot dividende. Aastal 2021 soovime välja maksta 2000 eurot. Maksukohustust arvestame järgnevalt:

1. 3000*1/3= 1000 eurot (rakendame madalamat maksumäära)

2. 1000*14/89=162,79 eurot (tulumaks madalama maksumääraga)

3. 1000*20/80=250 eurot (tulumaks tavalise määraga)

4. Äriühingu kogukulu (tulumaks + dividend): 2000+162,79+250=2412,79 eurot

Nüüd väga tähtis moment! Madalam maksumäär on olemas küll, kuid see soodustus on reaalselt kasulik vaid juriidilistele isikutele. Juhul, kui dividendisaaja on füüsiline isik, tuleb tema madala määraga maksustatud dividendilt kinni pidada, deklareerida ja kanda üle mta’sse veel 7% tulumaksu. Meie näite puhul, kui kogu summa saajaks oligi füüsiline isik, kätte saab:

2000-1000*7%=1930 eurot.

Kindlasti tuleb seda teadmist kasutada, kui plaanid saada tulevikus dividende (k.a. aktsiatesse investeerimisel). Ettevõtte kaudu on seda teha kasulikum.

Dividendide väljamaksmist tuleb deklareerida vormi TSD lisal 7 ja vormil INF 1. Kui vajad abi deklareerimisel, oleme hea meelega sulle abiks.

Natalia Gorpinchenko | Accountex Raamatupidamine



© Kõik õigused kaitstud.