loader-logo

Meie teenused

loovad lisaväärtust meie klientidele

Raamatupidaja on Su parim strateegiline partner

Iga ettevõtja eesmärk on arendada oma ettevõtet. Kuid arvestades statistikat, mille kohaselt 50% ettevõtetest lõpetab oma tegevuse 5. aasta jooksul ja 30% neist esimese 2. aasta jooksul, on ilmne, et ka ellujäämine on oluline.

Meie eesmärk on pakkuda usaldusväärset raamatupidamisteenust, mis teenindab ettevõtet, töötab selle heaks, optimeerib äriprotsesse ja suurendab ettevõtluse efektiivsust rutiinist juhtimisotsusteni.

Milles seisneb usaldusväärsus ja optimeerimine? Meie poolt korraldatud 100% paberivaba raamatupidamissüsteem võimaldab ettevõtjal edastada dokumendid raamatupidamisse 15. sekundiga, tagab juurdepääsu dokumentidele kõikjal maailmas kus on Internet 24/7 ja aitab minimeerida kontoritarvete kulud nullini. Meie poolt pakutav teenus on kaetud vastutuskindlustusega. Oleme inimesed ja eksimine on inimlik. Arvame et meie klient ei tohiks vastutada selle eest oma varaga. Soovime olla Teie jaoks usaldusväärsed ja pakkuda kindlustunnet.

Usume, et raamatupidaja on targa ettevõtja parim strateegiline partner. Seetõttu on oluline kasutada raamatupidaja teadmisi oma numbrite kohta ja valmisolekut kasutada kaasaegseid tehnoloogiaid Sinu äri teenindamiseks.

Dokumendi edastamine 15. sekundiga

eriti mugav meie kliendile

Mida me pakkume?

- Raamatupidamise sisseseadmine
- E-kaubanduse raamatupidamine
- Investeeringute raamatupidamine
- Töötajate registreerimine töötajate registris
- Palgaarvestus
- Maksuarvestus
- OSS ja IOSS deklaratsioonide esitamine
- Aruannete esitamine Maksu- ja tolliametile
- Registreerimine käibemaksukohustuslasena
- Aruannete esitamine Statistikaametile
- Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine Äriregistrile
- Abi E-residentsuse taotlemisel
- Ettevõtte asutamine Eestis
- Kohustusliku raamatupidamise korraldamine (vt vahekaarti „alustavale ettevõtjale“)
- Ettevõtte nimel suhtlemine riigiasutustega
- Kontaktisiku teenus
- Juriidilise aadressi teenus
- Ettevõtte finantsdiagnostika
- Kuluarvestus
- Kulude optimeerimine
- Maksude optimeerimine
- Eelarvestamine
- Prognooside koostamine
- Juhtimisarvestus
- Finantsanalüüs
- KPI arvutamise süsteemi rakendamine
- Muudatused äriregistris

Raamatupidamise automatiseerimine meie kliendi näitel.

Algandmed: sissetulevad arved - 6956 tükki, väljaminevad arved - 1353 tükki. Lähetusaruanded - 28 tükki.

-10 tundi

dokumentide väljatrükk

-29 tundi

vestlus e-posti teel

-12 tundi

dokumentide edastamine

-500 eurot

bürootarvete kulu

+24/7

ligipääs dokumentidele

+100%

turvalisuse garantii
© Kõik õigused kaitstud.