loader-logo
Äri
Maksud

Prillide või hambaravi kinni maksmine töötajale – kõik on võimalik

Mis on maksuvabad kulud? Need on kulud, mida võib siduda ettevõtte tegevusega. Tööandja jaoks on nad justkui boonused, sest nii saab ta luua oma töötajatele meeldivamat töökeskkonda.

Mis on muutunud prillide hüvitamise osas? Alates 1. märtsist 2021 on prillide hüvitamine töötajale lihtsustatud. Kui tööd tehakse igapäevaselt kuvariga, ning töötervishoiuarsti, silmaarsti VÕI optometristi tehtavas kontrollis selgub, et töötaja vajab prille või muid nägemisteravust korrigeerivaid abivahendeid, hüvitab tööandja kokkuleppel nende maksumuse. Juhul, kui töötaja kasutab prille ainult tööl, ning see on lihtsasti tõendatav, hüvitada võib ka kogumaksumuse.

On olemas ka teisi töötervishoiu kulutusi, mis on maksuvabad, kuid maksuvabaks neid teeb nõuetekohane vormistamine=tõendamine. Tööandjal on kohustus korraldada sisekontrolli, koostada riskianalüüs ja tegevuskava. Nende dokumentide olemasolu on tööandjale suureks abiks tööohutuse ja töötervishoiuga seotud kulude vajalikkuse põhjendamisel.

Tööohutuse ja töötervishoiuga seotud kuludeks on:

– Esmaabivahendid ja ravimid, mis on töötaja töö iseloomust lähtuvalt vajalikud ja mõistlikud

– Vaktsineerimine (maksuvabalt kõiki töötajaid küll vaktsineerida ei saa, küll aga neid, kes puutuvad ohuteguritega kokku)

– Eelpool nimetatud prillid, mida tegelikult saab hüvitada ka isikutele, kes kuvariga ei tööta (õmblejad, autojuhid jne.)

– TöötervishoiuARSTI soovituse alusel konkreetsele isikule tulenevalt tema töö iseloomust ennetustegevuseks või taastusraviks tehtavad kulud

– Tööriided, ning siin tahan kindlasti mainida, et peoriided ja kontoririided EI OLE maksuvad kulud!

– Olmeruumide sisustamine, näiteks mööbli- või veeapparaadiga. Samas aga kohvi pakkumine töötajatele ei ole maksuvaba kulu.

Eelpool nimetatud kulud ei ole seadusega limiteeritud. Küll on aga kehtestatud piirmäär tervise- ja spordikuludele. Tööandja saab maksuvabalt hüvitada tervise- ja spordikulusid kuni 100. euro ulatuses iga töötaja kohta kvartalis. Märkimisväärne on see, et tööandja peab pakkuma seda võimalust kõigile oma töö- või VÕS lepingu alusel töötavatele töötajatele, s.h. juhatuse liikmele.

Tervise- ja spordikuludeks on:

– Avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasu

– Sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutused

– Tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavad kulutused

– Kulutused tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud või vastavat kutsetunnistust omava taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenustele. Märge registrisse ja kutsetunnistus on väga tähtsad.

– Ravikindlustuslepingu kindlustusmakse, mis võib sisaldada näiteks hambaravi, vaktsineerimist või ambulatoorset ravi, ning kindlustussumma on vahest isegi 10 korda suurem, kui kindlustusmakse. Vaata näiteks BTA või Inpro ravikindlustusi.

⠀Oletame, et ravikindlustusmakse miinimumsuurus on 200 eurot. Kui tööandja maksab kindlustusmakset kahes osas, siis mahub see piirmäära. Selle eest saab töötaja näiteks ravida hambaid 250 euro eest või saada ambulatoorset ravi 4000 euro eest. Seega ei peagi alati ootama kui ükskord tasuta arsti visiidile jõuab. Pakette on muidugi erinevaid.

Selline siis ülevaade maksuvabadest tööohutuse, tervise- ja sporikuludest mida kindlasti tuleks kasutada oma töötajate heaolu tõstmiseks! Püsige terved!

Natalia Gorpinchenko | Accountex Raamatupidamine© Kõik õigused kaitstud.