loader-logo
Äri

Millist infot võib saada konkurendi ja partneri aruandest?

Nagu sa tead, on 2019. majandusaasta aruande esitamise tähtpäeva pikendatud kuni 31.10.2020. Õigeks päevaks on aruannet esitanud vähem kui pool ettevõttetest. Majandusspetsialistide arvamusel on majandusaasta aruandes sisalduvad andmed läbipaistva majanduse jaoks ülitähtsad, ning aruande mitteesitamine pikendab kriisi.

Kas sinu jaoks on majandusaasta aruande esitamine pigem rutiin või oled mõelnud sellele ka strateegiliselt?

Majandusaasta aruanne on justkui ettevõtte hinneteleht. Selle järgi saab vaadata, kuidas ettevõttel on eelmisel aastal läinud. Analüüsimisoskusega saab teada, miks on nii läinud.

Kes aga võib vaadata ja analüüsida just sinu majandusaasta aruannet? Neid info kasutajaid on üllatavalt palju:
1. Kõigepealt on muidugi ettevõtte omanikud
2. Otseloomulikult ka konkurendid
3. Meie kreeditorid – näiteks tarnijad, laenude pakkujad
4. Kliendid
5. Investorid ja toetajad
6. Potentsiaalsed töötajad
7. Äriregister
8. Maksu- ja tolliamet

Kindlasti oled ka sina kellegi kreeditor, klient või näiteks töötaja. Seega oleks hea, kui sinu potentsiaalsed partnerid oleksid tänapäeval läbipaistvad. Millist infot võib siis konkurendi või partneri aruandest kiiresti kätte saada?

Pea meeles, et öelda võib kõike aga numbrid ei valeta!

Tähtis enne analüüsimist: andmete võrdlemisel on tähtis jälgida trendi – igasugused järsud muutused kas üles- või allapoole vajavad põhjendust ja lisakontrolli.

Mida analüüsida?
1. Müügitulu. Millise trendiga on see viimastel aastatel olnud? Kuidas käituvad näiteks varade ja töötajate arvud võrreldes müügituluga.
2. Omakapitali. Mida väiksem on see number, seda riskantsem on. Hea, kui omakapitali osakaal ei ole alla 30% varade kogumahust.
3. Maksevõimet. Mitu korda käibevarad ületavad lühiajalisi kohustusi. Hea, kui käibevara ületab 1,6 korda, kuid jäekaubanduse puhul ka 1,0 on ok.
4. Võlakordajat. Võrdleme laenatud vahendeid ja varasid. Ei ole hea kui näitaja on suurem, kui 0,8.
5. Müügitulu on hea võrrelda ka ärikasumiga. Siis saab aru kui palju teenib ettevõte kasumit oma põhitegevusest, ehk kui effektiivne see on. See number võib olla erinev tegevusvaldkonniti. Teenusettevõtete puhul alla 25% – on halb näitaja.
6. Ja ka puhaskasumiga. Siis näeb kui hästi kontrollitakse kulusid ja milline see ettevõtte rahaline tervis siis on. Heaks numbriks loetakse alates 15%.
7. Puhaskasumit tuleb võrrelda ka omakapitaliga. Omakapitali rentaablus näitab kui palju on osanike poolt ettevõttesse paigutatud raha kasumit teeninud. Hea, kui see ületab 10% määra.
8. Lisaks võib võrrelda ka rahajäägi muutust bilanssist. Kui see stabiilselt kasvab, on see hea näitaja.

Oled tuttav ülaltoodud näitajatega?

Juhul, kui kogu see info on su jaoks täitsa uus, siis kindlasti alusta juba täna oma ettevõtte finantsanalüüsiga. Palu raamatupidajal, et alguseks teeks ettevõtte tegevusest kvartaalset ülevaadet. Lisaks kontrolli ise oma partnerite finantsseisundit – harjuta analüüsimisvõimet ja kindlusta oma tegevust. Ole ettevõtja. JUHI oma ettevõtte finantse ja mitte ainult sisekõhutundega.

Ülevaadet koostas:
Natalia Gorpinchenko | Accountex Raamatupidamine© Kõik õigused kaitstud.