loader-logo
Äri
Maksud

Mida näeb su kohta Maksuamet?

Mida näeb maksuamet su kohta? Millest kujuneb MTA soov teostada just sinu ettevõtte üle kontrolli?

Kas oled juba kasutanud uut MTA maksukäitumise hinnangute e-teenust? Alates esmaspäevast on võimalik näha oma ettevõttet maksuameti pilguga.

Selleks, et kasutada ära unusta lisada kasutajale pääsuõigusi hinnagute teenuse kasutamiseks.

Teenusesse on koondatud nii avalikud andmed ettevõtte kohta, kui ka maksusaladusega kaitstud andmete põhjal arvutatud hinnangud. Maksukuulekuse hinnang iseloomustab ettevõtte seadusest tulenevate kohustuste täitmise õigeaegsust ja korrektsust. Hinnangud ja hinnangute näitajad kuvatakse numbrilise väärtusena skaalal 1–3 ja värvidega.

Mis on väga huvitav – hinnangu mõjutab ümbrikupalga risk. Selle arvutamiseks võrreldakse ettevõtte deklareeritud töötasu väljamakseid Eesti keskmise töötasuga samadel ametikohtadel. Maikuu andmetel oli see puudus üks enamlevinuid.

Lisaks mõjutavad hinnangut ka vastutava isiku taust, ajatamata maksuvõlad, esitamata deklaratsioonid, ning puuduv vastav märge ettevõtte omanduses oleva auto kohta, et see on kasutusel vaid ametisõitudeks.

Kindlasti nähes puudusi on võimalik neid parandada. Nõnda saad ennetada maksukontrolli sattumist. Ilmselge, et kui hinnangute põhjal on pikalt olulisi puudusi, on oodata maksuameti kontaktivõttu.

Ka partneri valimisel saad kasutada antud teenust. Mõned andmed on avalikud kõigi ettevõttete kohta näiteks aadress, tasutud riiklikud maksud, töötajate arv, võlad, erinevad load.

Mine vaata, mida ütleb hinnang sinu ettevõtte kohta, ehk on vaja pöörata millelegi tähelepanu juba täna?

Natalia Gorpinchenko  | Accountex Raamatupidamine© Kõik õigused kaitstud.