loader-logo
Äri

16 lihtsat punkti oma raamatupidamise kontrollimiseks

Eesti seadusandluse järgi vastutab raamatupidamise korraldamise eest juhatus. Seega peaks juhatus oskama hinnata ka raamatupidamise korrektsust. Eriti, kui saad odavat raamatupidamisteenust ja isegi kui suhtud raamatupidamisse kui ebavajalikku rutiini! Mõtle, kuidas üks päev raamatupidaja lohakus ja vead võivad kõvasti varastada sinu aega, närve ja raha. Kas ei oleks parem lihtsalt käsi pulsil hoida?

Toon välja väga lihtsaid punkte just sinu raamatupidamise kontrollimiseks. Kui kõik väited peegeldavad sinu ettevõtte raamatupidamist, siis on see KORRAS. Mida rohkem eitavaid vastuseid, seda rohkem ainet mõtlemiseks. Kontrollimiseks läheb sul vaja bilanssi, kasumiaruannet, emta.ee lehte ja internetipanka.

1. Bilanssi aktiva ja passiva pooled võrduvad.

2. Kasum bilanssis võrdub kasumiga kasumiaruandes.

3. Raha jääk pangakontodel ja kassas võrdub bilanssi saldoga.

4. Viiakse läbi kassa inventuure.

5. Sul on ülevaade klientide võlgadest müügireskontro näol, ning need summad vastavad tõele.

6. Sul on ülevaade võlgadest tarnijatele ostureskontro näol, ning need summad vastavad tõele.

7. Varude üle peetakse arvestust, viiakse läbi inventuure.

8. Põhivara üle peetakse arvestust, arvestatakse amortisatsiooni.

9. Maksuvõlg maksuametis langeb kokku bilanssi saldoga.

10. Puhkuste potentsiaalne kohustus on kajastatud puhkuse reservina.

11. Väljamaksmata palgad on kajastatud palgavõlana.

12. Saadud ja antud laenude üle peetakse arvestust, arvestatakse intressi.

13. Sul on ligipääs oma dokumentidele mõistliku aja jooksul. Tänapäeval on see võimalik juba 24/7.

14. Sinul ei toimu pidevaid maksuameti kontrolle.

15. Raamatupidaja leiab alati vastuseid sinu küsimustele.

16. Sinu maksukäitumise hinnang on korras.

Sellest võid alustada, et kontrollida kas sinu raamatupidamisega on kõik korras. Kui vajad abi kontrollimisel – küsi julgelt!

Korras raamatupidamine – eduka ettevõtte ja juhi terve närvisüsteemi lahutamatu osa!

Natalia Gorpinchenko  | Accountex Raamatupidamine© Kõik õigused kaitstud.