loader-logo
Äri
Seadused

Lastega töötajate õigustest

Eelmise nädala kooli- ja lasteaiaellu sukeldumise tagajärjel tekkis idee värskendada mälus lastega seotud küsimusi. Nimelt räägime sellest, millised õigused on last kasvatavatel töötavatel (töölepingu alusel) vanematel, ning kuidas neid tasustatakse. Kasulik nii töötajale, kui tööandjale.⠀

✔️Isapuhkus – 30 kalendripäeva.

Isa täiendava vanemahüvitise arvestamiseks lahutatakse esmalt lapse sünnikuust sellele eelnevad 9 täispikka kalendrikuud, ning vanemahüvitise arvestamisel võetakse aluseks omakorda sellele eelnenud 12 kalendrikuu tulud.⠀

✔️Lapsepuhkus:

▪️1 või 2 alla 14-aastase lapse puhul – 3 tööpäeva.

▪️3 alla 14-aastast last – 6 tööpäeva.

▪️1 alla 3-aastane laps – 6 tööpäeva.

Päevatasu 27,70 eurot.⠀

✔️Puudega lapse vanema lapsepuhkus – üks tööpäev kuus kuni lapse 18-aastaseks saamiseni. Vanemate peale kokku 12 tööpäeva kalendriaastas.

Arvestatakse viimase kuue kuu keskmise töötasu alusel.⠀

✔️Lisavaheajad lapse rinnaga toitmiseks – saad kasutada kuni lapse pooleteiseaastaseks saamiseni iga kolme tunni järel, kestusega iga kord mitte alla 30 minuti.

Tööandja säilitab keskmist töötasu. Keskmist töötasu hüvitatakse tööandjale juhul, kui sa ei saa vanemahüvitist.⠀

✔️Tasustamata lapsepuhkus – emal ja isal, kes kasvatab kuni 14-aastast last või kuni 18-aastast puudega last, on õigus saada igal kalendriaastal kuni 10 tööpäeva tasustamata lapsepuhkust.⠀

✔️Hooldushüvitis (lapse haigestumine):

▪️Haigekassa maksab hooldushüvitist alla 12-aastase lapse või alla 19-aastase puudega inimese põetamisel kuni 14 järjestikuse päeva eest.

▪️Alla 3-aastase lapse või alla 16-aastase puudega lapse hooldamise korral, kui lapse hooldaja ise on haige või talle osutatakse sünnitusabi. Neil juhtudel saab hooldushüvitist kuni 10 järjestikuse päeva eest.

Hooldushüvitise jaoks arvutatakse hüvitise saaja keskmist päevatulu EELMISE kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud tulu põhjal. Hooldushüvitist makstakse päevatulust 80% ulatuses.⠀

Natuke õigustest:

1.Õigus nõuda põhipuhkust sobival ajal on:

▪️naisel vahetult enne ja pärast rasedus- ja sünnituspuhkust või vahetult pärast lapsehoolduspuhkust;

▪️mehel vahetult pärast lapsehoolduspuhkust või naise rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal;

▪️vanemal, kes kasvatab kuni 7-aastast last;

▪️vanemal, kes kasvatab 7–10-aastast last – lapse koolivaheajal.⠀⚖️ Lapse emale või isale antakse tema soovil lapsehoolduspuhkust kuni 3-aastase lapse kasvatamiseks.

2. Töölepingu ülesütlemine raseda või alla 3-aastast last kasvatava vanemaga on õigusvastane (v.a. töökohustuste rukkumine).⠀

3. Koondamisel jääb eelisjärjekorras tööle töötaja, kes kasvatab alla 3-aastast last.⠀

4. Rasedat ja töötajat, kes kasvatab alla 3-aastast last või puudega last, võib töölähetusse saata üksnes tema nõusolekul.

Mälu on värskendatud, kasutage julgelt! Soovin, et sel sügisel oleksid kõik lapsed eriti terved!

Natalia Gorpinchenko | Accountex Raamatupidamine© Kõik õigused kaitstud.