loader-logo
Äri
Maksud

Kellele on LHV ettevõtluskonto kasulik?

Juba aasta aega saavad eraisikud kasutada LHV panga ettevõtluskontot. Selle aasta jooksul olen pidevalt kokku puutunud arusaamatustega, kus ettevõtjad ei olnud üldse teadlikud oma maksukohustusest, mis kaasneb teenuse soetamisega eraisikult läbi ettevõtluskonto.
Eraisik täidab oma maksukohustust ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel, seda teavad kõik. LIHTSUSTATUD = KASULIK. Kuid mitte alati.

Juhul, kui äriühing soetab eraisikult teenust, ning tasub ettevõtluskontole, tekib täiendav tulumaksukohustus (määr 20/80). Lisaks on väljamakse tegijal kohustus deklareerida tasutud summad vormi TSD lisas 6 koodil 6080 kui ettevõtlusega mitteseotud kulud. Kauba soetamisel täiendavat maksukohustust ei teki.

Mis veel tähtis – seoses sellega, et ettevõtluskonto omanik ei esita arveid on ettevõtluskontole ülekande tegemisel juriidilisele isikule täiesti sobiv kuludokument pangakonto väljavõte (maksekorraldus), makseterminali kviitung või kassa väljaminekuorder, kus on ära näidatud kauba või teenuse nimetus, kogus, hind ja summa.

Kellele on siis ettevõtluskonto kasulik?
Ettevõtluskonto on kasulik inimesele, kes osutab teistele eraisikutele teenuseid või müüb eraisikutele ja juriidilistele isikutele kaupu, millega ei kaasne praktiliselt mitte mingit kulu (näiteks lapsehoidja teenus või kauba müük laadal). Ettevõtluskonto omanik ei pea esitama raamatupidamisaruandeid ega deklaratsioone, maksude arvestus käib Ettevõtluskonto kannete alusel automaatselt. Ettevõtluskonto avanud inimesel ei ole kohustust registreerida end ettevõtjana ega pidada tulude ja kulude arvestust.

Kuidas maksustamine käib?
Ettevõtlustulu maksu määr on 20% ettevõtluskontole laekunud summast, kui summa ei ületa 25 000 eurot kalendriaastas ning 40% ettevõtluskontole laekunud 25 000 eurot ületavast summast kalendriaastas. Kui ettevõtluskontole laekunud tasu ületab 40 000 eurot kalendriaastas, siis on füüsilisel isikul kohustus end äriregistris ettevõtjana (FIE, OÜ) ning Maksu- ja Tolliametis käibemaksukohustuslasena registreerida. Registreeritud ettevõtja on kohustatud pidama raamatupidamis- ja maksuarvestust.

Vastavalt laekumistele arvutab LHV andmete alusel MTA maksukohustust, ning jaotab automaatselt pangalt laekunud ettevõtlustulu maksu järgmiselt:
• tulumaksu osa määr 20/55 ettevõtlustulu maksu määrast,
• sotsiaalmaksu osa määr 33/55 ettevõtlustulu maksu määrast,
• kohustusliku kogumispensioni makse osa määr 2/55 ettevõtlustulu maksu määrast;
Kui maksumaksja ei ole kogumispensioni kohustatud isik, siis 20/53 + 33/53

Kas ettevõtluskonto omanikul tekib ravikindlustus ka?
Kui inimene tegutseb ainult ettevõtluskonto kaudu, siis peab tal ravikindlustuse saamiseks teenuse osutamisest või kaupade müügist laekuma 2020. aastal kalendrikuus vähemalt 1485 eurot. Kindlustuskaitse tekib peale sotsiaalmaksu laekumist (10. kuupäeval) järgmisel päeval ja peatub ühe kuu möödumisel, kui järgmise kuu 10. kuupäevaks ei ole sotsiaalmaksu miinimumkohustus täidetud.

Mida tasub veel teada?
• Ettevõtluskontole laekunud summad, millest on maha arvatud sotsiaalmaksu osa, lähevad arvesse füüsilise isiku aastatuluna ja mõjutavad seeläbi füüsilise isiku maksuvaba tulu summa suurust.
• Ettevõtluskontot kasutades ei saa olla käibemaksukohustuslane ega tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE) samal või sarnasel tegevusalal.
• Ettevõtluskontole ei tohi kanda rahasid, mis on teenitud teenuse osutamisest või kauba müügist perioodil, millal ettevõtluskonto omanik on sotsiaalselt kindlustatud mõnes teises Euroopa Majanduspiirkonna riigis ( Euroopa Liiduliikmesriigid, Norra, Liechtenstein, Šveits) või sotsiaalkindlustuslepingu riigis (Kanada, Ukraina, Austraalia, Valgevene), kus on see tulu maksustatav sotsiaalkindlustusmaksetega.

Seega on Ettevõtluskonto mugav ja kasulik eraisikutele, kes osutavad teenust või müüvad madala omahinnaga kaupa ERAISIKUTELE. Juhul, kui eraisik müüb juriidilisele isikule, peab ta teavitama Ettevõtluskonto kasutamisest ise.© Kõik õigused kaitstud.