loader-logo
Äri

Lisaabi: juunikuu töötasu hüvitis

Alates 1. juulist saab taas taotleda!

Taotleda saab juunikuu töötasu hüvitist töötukassalt. Loodetavasti aitab see hüvitis nii neid, kelle raskused kestavad siiamaani kui ka neid kes taastuvad eriolukorrast ja ei saa kätte petturid.

Hüvitise suurususeks on 50% töötaja keskmisest kalendrikuu töötasust, ning maksimaalselt 800 eurot. Tööandja peab lisaks maksma töötajale töötasu vähemalt 150 eurot (bruto) TAOTLUSE ESITAMISE PÄEVAKS.

Tingimused on seekord rangemad:

Ettevõtte käive või tulu on vähenenud eelmise aasta juuniga võrreldes vähemalt 50%. Lisaks peab ettevõte vastama ühele tingimusele järgmisest kahest:

* vähemalt 50% ettevõtte töötajatest ei ole kokkulepitud mahus tööd anda ning töötajate tööaega on vähendatud vähemalt 30% võrra
* vähemalt 50% ettevõtte töötajatest on vähendatud töötasu vähemalt 30% võrra või alampalgani

Lisaks:
* ettevõttel pole maksuvõlga või see on ajatatud
* hüvitist saab taotleda töölepinguga töötajatele, kelle töösuhe algas hiljemalt 1. märtsil 2020 ja kelle kohta on hiljemalt esimeseks märtsiks tehtud kanne TR’i!
* tööandja peab tagama töötajale, töökoha vähemalt järgmise kahe kuu jooksul. Vastasel korral tuleb tööandjal kogu hüvitise summa tagastada töötukassale.

Tänaseks on Töötukassa töötasu hüvitist välja makstud ligi 229 miljonit eurot. Hüvitist on saanud 136 000 inimest. Ligi 100 000 eurot on avastatud, kui pettuskeem, ning Töötukassa on avalduse esitanud ka prokuratuurile.

Pane tähele, et hetkel on ringlemas e-kirja teel petukiri, milles viidatakse Töötukassa töötasu hüvitisele ning palutakse kirja saajal vajutada lingile ja sisestada oma andmed juunikuu töötasu hüvitamiseks. Töötukassa ei ole kellelegi kirju saatnud!

Ülevaadet koostas:
Natalia Gorpinchenko | Accountex Raamatupidamine
Pilt: Scanpix© Kõik õigused kaitstud.