loader-logo
Äri

Ettevõtte tegevuse mõõtmine – KPI’d

Olenemata sellest kui suur on Su ettevõte, on Sul seoses ettevõtmisega kindlasti omad eesmärgid, eks? Eesmärkide saavutamiseks planeeritakse tavaliselt konkreetseid tegevusi. Tegevused omakorda kas viivad ettevõttet eesmärgini või mitte. Tahaksin täna Sulle rääkida sellest et kogu seda teekonda alates eesmärgi seadmisest kuni selle saavutamiseni või mittesaavutamiseni on VAJA MÕÕTA, ANALÜÜSIDA ja KORRIGEERIDA. See on kõige effektiivsem viis äri kasvatamiseks. Kasvatada on aga vaja. ALATI. Kui sa seisad äris ühe koha peal, jõuab kindlasti keegi Sinust ette.

«Mida ei saa mõõta, ei saa ka paremaks muuta.» – Peter Drucker

Kuidas see töötab? Tänapäeval mõõtmiseks kasutatakse KPI metoodikat. KPI-d on valitud mõõdikud, mis teevad nähtavaks äri tulemuslikkuse ning võimaldavad otsustajatel võtta tarvidusele vajalikke meetmeid, et saavutada soovitud tulemusi. Kujutame ette, et eesmärgiks on suurendada keskmise ostu suurust 15% et see oleks 100 eurot kliendi kohta. Mida me peaksime mõõtma? Kõigepealt muidugi keskmise ostu suurust. Mida me võiksime antud eesmärgi saavutamiseks kasutada ja mõõta? Kaasmüüdavaid kaupu, kuus toimuvaid kampaaniaid ja sidustamata tooteid.

Kui tihti peab mõõtma? On mõõdikuid, mida mõõdetakse ka igapäevaselt, kuid enamasti ikka korra nädalas või korra kuus. Oleneb äri suurusest.

Millega peab võrdlema? Võrdle oma eelmise aasta või eelmise kuu andmetega. Võid võrrelda ka konkurendi andmetega. Kuid on olemas ka valmis numbrid, millega võrreldes saada Sa aru, kas oled õigel teel või mitte.

Erinevaid mõõdikuid on väga palju. Soovitan valida ettevõtte tegevusest tulenevalt tähtsamaid igasse sfääri ning jälgida neid järjepidevalt. Vahest piisab isegi viiest kokku. Seega SEA EESMÄRGID, VALI MÕÕDIKUD, JÄLGI NEID JA ANALÜÜSI. Analüüsi põhjal otsusta kas oled teinud kõike õigesti ja jätka või hoopis paranda midagi.

Allpool olen toonuid näiteid sellest mida mõõdetakse. Siit juba saad valida enda jaoks sobivaid KPI’d ja alustada mõõtmisega.

TURUNDUS: Potentsiaalsete klientide arv kuus, Konversioonimäär, Keskmine maksumus ühe Lead’i kohta, Igale Lead’le kulutatud aeg, Külastajate arv (poes, e-poes, veebilehel), Helistajate arv jne.

MÜÜK: Müüdud ühikute kogus, Müügitulu, Müügitulu müügiinimese lõikes, Müügitulu kaubagruppide lõikes, Keskmise ostu suurus, Iga müügi otsekulu, Keskmine brutokasum, Iga müügi peale kulutatud aeg, Uute klientide osakaal käibest jne.

KLIENDISUHTED: Kliendi rahulolu indeks, Klientide säilivuse määr, Klientide eluea väärtus, Soovituste arv, Reklamatsioonide arv, Positiivset tagasisidet antud isikute arv, korduvostud püsikliendilt jne.

TOOTMINE: Varude käibekordaja, Tarnetäpsus (vigadega saadetiste % kogu saadetiste arvust), Seadmerikete arv, Tootmise kiirus jne.

TEENUSED: Klienditöö osakaal, Müügitöö osakaal eeldatust, Kogu käsutuses olev töötajate maksimaalne tööaeg, Töötajate voolavus, Töötajate rahuloluindeks jne.

MUUD TÄHTSAD ÄRIMÕÕDIKUD: Püsikulude osakaal, Muutuvkulude osakaal, Puhaskasum, Kõige kasumlikum toode, Kõige aeganõudvam ülesanne, Kõige suurem kulu, Maksevõime üldine tase, Nõuete laekumise aeg päevades, Ostuarvete maksmise aeg päevades, Rahavood, Kasumiaruanne jne.

Taaskord palju praktilist ja kasulikku materjali. Kõik see selleks et saaksid luua oma tuleviku ise ja alustada sellega juba täna!

Ülevaadet koostas:
Natalia Gorpinchenko  | Accountex OÜ© Kõik õigused kaitstud.