loader-logo
Maksud

Töötasu maksustamine alates 01.01.2018

Alates 1. jaanuarist 2018 rakendub kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr kuni 6000 eurot aastas ehk kuni 500 eurot kuus ja seoses sellega kaob ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele.


2018. aastal aastatuluga kuni 14 400 eurot on maksuvaba tulu 6000 eurot aastas, aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400), aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu 0.

Aastatulu sisaldab kõikvõimalikke tulumaksuga maksustatavaid tulusid:

 • töötasu ja muu tasu
 • võlaõigusliku lepingu alusel saadud teenustasu
 • ettevõtlustulu
 • kasu vara võõrandamisest
 • rendi- ja üüritulu
 • litsentsitasu
 • intress
 • dividend
 • maksustatav pension
 • toetus
 • stipendium
 • preemia
 • hüvitis või muu tulu
 • välismaal saadud töötasu ja muu tasu
 • dividend, mida Eestis tulumaksuga ei maksustata
 • Eesti äriühingult saadud dividend või omakapitali väljamakse, mis on äriühingu tasandil maksustatud
 • ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel maksustatud summa, mida on vähendatud ettevõtlustulu maksu sotsiaalmaksu võrra

Aastatulu ei sisalda:

 • kasutatud isiklike asjade müük
 • Sotsiaalministeeriumi poolt makstavad toetused – lapsetoetus, peretoetus, toimetulekutoetus
 • maksuvaba stipendium
 • kinnisvara müük, mis oli püsivaks elukohaks
 • elatis
 • kingitused
 • erisoodustused
 • lähetuse päevaraha
 • töövõimetoetus jne.

Maksuvaba tulu avaldus


Maksuvaba tulu saab rakendada inimese avalduse alusel ainult üks tööandja (tulumaksu kinnipidaja). Töötajal, kes töötab mitmes töökohas, tuleb kindlasti arvestada, et tal on õigus maksuvaba tulu rakendada ainult ühes töökohas.

Töötaval pensionäril, kes saab nii pensioni kui ka töötasu alla 500 euro, on õigus maksuvaba tulu rakendada kahes kohas ja esitada avaldus nii tööandjale kui ka Sotsiaalkindlustusametile. Oluline on silmas pidada, et töötav pensionär saab tööandja ja Sotsiaalkindlustusameti vahel jagada maksuvaba tulu 500 euro ulatuses.


Soovitatav on esitada üks avaldus terveks aastaks. Muutuva sissetuleku puhul võib üks kord kuus ka avaldust muuta või tagasi võtta, et maksuvaba tulu arvestataks väiksemas summas või ei arvestataks üldse.

Maksuvaba tulu rakendamine kuu- ja aastapõhiselt


Tulumaksu kinnipidaja saab maksuvaba tulu rakendada kuupõhiselt. Maksuvaba tulu summa arvutatakse vastavalt töötaja brutotöötasu või muu tasu suurusele. Samuti tuleb inimesel arvestada, et kui mitmest tuluallikast saadud tulu, nt töötasu, pension või muu tulu ületavad 1200 eurot kuus, siis ei anna igakuine maksuarvestus sama tulemust, mis aastapõhine maksuarvestus.


Kui maksuvaba tulu on rakendatud igakuiselt suuremas summas, kui tulud kokku võimaldavad, siis tuleb inimesel tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu juurde maksta.


Maksuvaba tulu arvessevõtmist on võimalik aasta kestel kontrollida e-maksuameti/e-tolli alajaotuses „Töötamine ja väljamaksed” → „Minu sissetulekud”.© Kõik õigused kaitstud.