loader-logo
Maksud

Mida peab teadma enne dividendide väljamaksmist Eestis

Kui oled teeninud kasumi, siis dividendide väljamaksmine on igati õigustatud. Millega pead arvestama? Allpool on toodud kõige tähtsamad puntkid dividendide väljamaksmise puhul.

 1. Majandusaasta aruanne peab olema kinnitatud

  Dividendide maksmine jooksva aasta kasumi arvelt pole lubatud. St et enne, kui dividende saab hakata välja maksma, peab majandusaasta olema läbi ning aruanne kinnitatud. Seetõttu esimesel tegutsemisaastal, kui veel majandusaasta aruannet pole koostatud, ei saa dividende maksta.
   
 2. Osakapital peab olema sisse makstud

  Kuna 2011.aastast alates on võimalik osaühinguid asutada ka osakapitali sissemakset tegemata, siis tuleb arvestada, et osanikel tuleb enne dividendide jaotamist teha sissemakse osakapitali ning esitada ka muutmiskande avaldus Äriregistrile. Pärast seda võib dividende jaotada tavapärasel moel.
   
 3. Dividende makstakse jaotamata kasumi arvelt

  Dividende makstakse välja jaotamata kasumist, mis on aruandeaasta kasumi või kahjumi ja eelnevate aastate kasumite/kahjumite summa. See tähendab, et kui eelmisel aruandeaastal oli ettevõttel kahjum -500 eurot ning sel aruandeaastal on kasum 1750 eurot, on jaotamata kasumi suuruseks 1750-500=1250 eurot.
   
 4. Tulumaks dividendidelt

  Eestis on kehtiv tulumaksumäär 20%. Dividendide tulumaksu arvutamisel eeldatakse, et väljamakstav summa on nn netosumma, millelt on tulumaks kinni peetud. Seetõttu arvutatakse 1000 eurose dividendi väljamakse korral tulumaksu järgnevalt:

  1000 * 20% / 80% = 250 eurot

Natalia Gorpinchenko  | Accountex Raamatupidamine© Kõik õigused kaitstud.