loader-logo
Äri

Vead inventeerimisel

Vaatamata levinud arvamusele, et seda on kõige enam vaja raamatupidajale, inventuuri läbiviimine on tegevjuhtkonna ja omanike esmane huvi. Millegipärast arvatakse, et inventuuri on vaja teha vaid siis, kui ettevõttes on palju varusid. Kuid milleks siis tõesti on seda vaja ja milleks on see kasulik? Kvaliteetselt tehtud inventuur tagab ettevõtte kõigi üksuste juhtidele kindlustunde, et finantsaruanded ja programmis sisalduv informatsioon varade ja varude kohta on õige ja õiglane. Samuti inventuuriga saab maandada pettuste riski. Ja muidugi üldjuhul tuleb inventuuriga välja ka vargus.

Mida tuleb inventeerida?
1. Varusid
2. Põhivara (sh lõpetamata ehitisi)
3. Raha (nii arvelduskontodel, kui ka kassas)
4. Väikevahendeid
5. Nõudeid
6. Kohustisi

Millised vead võivad tekkida inventuuri protsessi jooksul, mis takistavad kadude tuvastamist?

1. Mittesobiva inventeerimise kuupäeva valimine
2. Varuse liikumised inventuuri ajal ladude vahel
3. Käsitsi lugemine vs skänneriga lugemine (vale koguse kirja panemine vs vale triipkood)
4. Eeltäidetud lugemislehed
5. Puudujääkide või ülejääkide mittetuvastamine
6. Ettevõtte välised laod, mida ei võeta arvesse
7. Teise omaniku kaup, mida kogemata võetakse arvesse. Peab olema eraldatud!
8. Lugemislehtede täitmine – peab täitma pastakaga, parandused mahatõmbamisega/skännerite puhul korrigeerimisreana
9. Lugejate kauba tundmine
10. Varude topeltlugemine
11. Varude kaalumine, mõõtmine ja loendamine peab olema usaldusväärne
12. Avatud pakendite puhul peab tagama usaldatava loenduse
13. Varud peavad olema korralikult hoitud, valvatud ja nende säilitavus tagatud
14. Vähenenud müügiväärtusega kaup märgistatakse, et oleks hiljem võimalik vormistada allahindlus/mahakandmine
15. Inventeerijate tööd peab kontrollima ja juhendama
16. Saldokinnituskiri tuleks vormistada positiivse kinnituse taotluse vormis, et kinnitav osapool vastaks, kas ta nõustub või ei nõustu taotluses sisalduva informatsiooniga, ja vajaduse korral esitaks taotletud lisateavet
17. Peame meeles ka puhkuste inventeerimist

Ülevaadet koostas:

Natalia Gorpinchenko | Accountex OÜ© Kõik õigused kaitstud.