loader-logo
Äri

Ka VÕS lepinguga tekib ravikindlustus

Ravikindlustusest (RK) on huvitatud iga inimene. Kuna ravikindlustus on aga otseselt seotud igakuisete sotsiaalmaksu maksetega vähemalt miinimummääras (aastal 2021 hakkab see olema 192,72 eur), siis mõnel juhul, näiteks kui isiku tulu on väiksem, kui 584 eurot (bruto), on ravikindlustuse pakkumine tööandja jaoks kui lisakoormus. Kas see on siis nii? Kuidas tekib ravikindlustus ja mida võiks selle kohta veel teada?

Alustame sellest, et mõnel isikul on Eestis õigus ravikindlustusele vaatamata sellele, kas nad saavad mingit tasu või mitte. Seega, kui võtad tööle või teenuse osutajaks on näiteks alla 19-aastane laps, õpilane, üliõpilane, rase, lapsehoolduspuhkusel olija (kes täitsa saab teha lapsehoolduspuhkuse ajal tööd), pensionär, puudega inimese hooldaja, osalise või puuduva töövõimega inimene, siis tema ravikindlustuse pärast muretsema ei pea.⠀

Töölepingu alusel töötaval isikul tekib RK 14. päeva pärast töölepingu sõlmimist ja töötamise registreerimist töötamise registris. Tööandja on kohustatud maksma igakuiselt töötaja eest (kui ta on esitanud maksuvabatulu avalduse, ehk see on tema põhitöökoht) 192,72 eurot sotsiaalmaksu, isegi, kui töötaja saab töötasu vähem, kui 584 eurot. RK töölepingu puhul kehtib 2 kuud päras töösuhte lõppemist.⠀

Juhatuse liikme, töövõtu- ja käsunduslepingud alluvad VÕS’le. Nende puhul töötab üks skeem. Juhul, kui VÕS lepingu alusel on isik saanud suuremat brutotasu kui 584 eurot, järgmisel kuul, TSD esitamisele järgneval päeval, tekib tal ravikindlustus. RK kehtib 1 kuu pärast sotsiaalmaksu deklareerimata jätmist.⠀

Vale on arusaam, et ka näiteks juhatuse liikme eest võib lihtsalt maksta igakuiselt 192,72 eurot, et ka temal kehtiks RK. VÕS lepingute puhul sotsiaalmaksu arvestatakse tegelikelt väljamaksetelt.⠀

Õige on aga see, et kui üks ja sama isik osutab VÕS lepingute alusel teenust mitmele firmale (ka juhatuse liige), siis kõik tema igakuised tasud summeeritakse!!, ning kui summaarselt nad moodustavad 584 eurot (bruto) ja enam, tekib samuti järgmisel päeval pärast TSD esitamist RK.⠀Oma ravikindlustuse kehtivust saab iga isik kontrollida ise, külastades selleks eesti.ee portaali.

Natalia Gorpinchenko | Accountex Raamatupidamine© Kõik õigused kaitstud.