loader-logo
Seadused

Puhkus, puhkuste ajakava ja puhkusehüvitis

Jaanuar on möödas, esimese kvartali lõpuni on jäänud kaks kuud. Kas oled juba puhkuste ajakavaga alustanud? Kas teadsid et puhkuste ajakava 31. märtsiks koostamata jätmine toob endaga kaasa töötaja õiguse puhkust võtta töötajale sobival ajal, teatades sellest tööandjale ette 14 kalendripäeva?

Töötaja igaaastane puhkus on 28 kalendripäeva, kui töölepingus ei ole kokku lepitud pikemas põhipuhkuses. Lisaks põhipuhkusele on veel erinevad lisapuhkused: õppepuhkus, lapsepuhkus, isapuhkus, osalise või puuduva töövõimega töötaja puhkus. Põhipuhkuse aja määrab tööandja, arvestades töötajate soove, mis langevad kokku ettevõtte huvidega. Vähemalt ühe puhkuse osa kestus peab olema 14 järjestikust kalendripäeva.

Põhipuhkust neile sobival ajal on õigus saada:
– naisel vahetult enne ja pärast rasedus- ja sünnituspuhkust või vahetult pärast lapsehoolduspuhkust;
– mehel vahetult pärast lapsehoolduspuhkust või naise rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal;
– vanemal, kes kasvatab kuni 7-aastast last;
– vanemal, kes kasvatab 7-10-aastast last (lapse koolivaheajal);
– koolikohustuslikul alaealisel (koolivaheajal).

Igal kalendriaastal peab tööandja koostama puhkuste ajakava. Puhkuste ajakava tuleb koostada kalendriaasta esimese kvartali jooksul ja teha töötajatele teatavaks hiljemalt 31. märtsiks. Puhkuste ajakavasse märgitakse töötaja PÕHIPUHKUS JA KASUTAMATA PUHKUS. Tähtis! Puhkuste ajakavaga tutvumine töötaja poolt peab olema tõendatud! Tõendina ei saa kasutada väljatrükki digitaalsest puhkuse ajakavast. Ajakava teatavaks tegemine eeldab, et töötajad kas annavad sellele oma allkirja või tööandja peab mõnel muul viisil tutvustamist tõendama.

Miks on seda vaja? Töötaja poolt kinnitatud puhkuste ajakava ja hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust, kui tööandja ja töötaja ei ole kokku leppinud teisiti, makstud puhkusetasu kinnitavad töötaja puhkusel viibimist. Vastasel juhul nagu ütleb kohtupraktika töölepingu lõppemisel on tööandja kohustatud töötajale kasutamata = tõendamata kasutatud puhkust hüvitama.

Põhipuhkusenõue aegub ühe kalendriaasta jooksul, arvates selle kalendriaasta lõpust, mille eest puhkust anti. Aegumine peatub ajaks, kui töötaja kasutab rasedus- ja sünnituspuhkust ning lapsehoolduspuhkust või viibib ajateenistuses.

Lühike etteteatamine võib tööandjale kaasa tuua probleeme töö korraldamisel, tõendamata puhkusel viibimine – puhkusehüvitise kohustust. Seega puhkuste ajakava ei ole ainult formaalne nõue, vaid oluline vahend ettevõtte elus.

Ülevaadet koostas:
Natalia Gorpinchenko | Accountex OÜ© Kõik õigused kaitstud.