loader-logo
Äri

Transpordiküsimus – millist autot kasutada ettevõtluses

Transpordiküsimuste lahendamiseks on mitmeid variante:
• Ettevõttel on oma auto
• Töösõitudeks kasutatakse töötaja isiklikku autot
• Töötaja rendib/annab tasuta kasutamisse oma auto firmale tööpäeva ajaks

1. Ettevõttel on oma auto
Ettevõttel on oma auto, mida hoitakse tööandja parklas pärast tööpäeva ja autosõite jälgitakse GPS-sõidupäeviku abil (tõestamiskohustuse jälgimine). Samuti on sellest teavitatud Maanteametit, ning registrisse on tehtud vastav märge, et autoga erasõite ei tehta. Sellisel juhul ei teki ettevõttel erisoodustust, ning käibemaksu saab tagasi küsida täies ulatuses. Vastavalt eelkirjutatule üks tuleneb kindlasti – sõidupäevik ei ole mitte kuhugi kadunud.

Juhul, kui ettevõtte sõiduautoga saab teha erasõite, tekib igal juhul erisoodustus, ning maksustatakse seda kilovattide järgi. See tähendab, et hüve saamine ei sõltu sellest, mitu kilomeetrit on tööautoga sõidetud, vaid maksustatakse seda vastavalt auto võimsusele. Seaduse järgi erisoodustuse maksustamise baasiks on 1,96 eurot kW kohta. Kui tegemist on üle 5. aasta vana autoga, siis kW hinnaks on 1,47 eurot. See kehtib sõiduautode kohta.

Kaubikute puhul on olemas kolm maksustamisvõimalust: rendile andmise turuhinna alusel, rendile andmise turuhinna ja soodushinna vahe alusel või erisoodustuse arvestamise aluseks võetakse sõiduki mootori võimsus ning vanus. Seega on sageli võimalik kaubikute puhul leida mõnda soodsamat varianti firmaauto kasutamiseks.

Erisoodustuseks ei loeta kulutusi töötajate transpordiks elukoha ja töökoha vahel, kui ühistrasporti kasutades ei ole võimalik seda teekonda läbida mõistliku aja- ja või rahakuluga või kui puudega töötajal ei ole võimalik kasutada ühistransporti või ühistranspordi kasutamine põhjustab liikumis- ja töövõime olulist langust.

Samuti ei loeta erisoodustuseks tööandja ettevõtlusega seotud kulutusi töölepingu alusel töötava töötaja transpordiks elu- ja töökoha vahel, kui töötaja elukoht asub vähemalt 50. kilomeetri kaugusel töökohast või kui tööandja korraldab transporti sõidukiga, millel on vähemalt kaheksa istekohta, või bussiga liiklusseaduse tähenduses.

2. Isikliku sõiduauto kasutamine töösõitudeks
Sõidukompensatsioon on mõeldud isikliku sõiduauto kasutamise eest. Paraku on see üks soodsamaid variante tööandja jaoks. Kompetsatsiooni makstakse sõidupäeviku alusel sõidetud kilomeetrite kohta. Hüvitada saab kuni 30 senti kilomeetri kohta, aga mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus. See summa kehtib ühe tööandja / firma kohta, ning pole oluline, kas auto on inimese enda oma. Paljud ettevõtjad müüvad ametiautod (turuhinna lähedasel tasemel) oma töötajatele ja maksavad ametisõitude eest kompensatsiooni. Hüvitist ei pea välja maksma igas kuus, võib maksta ka aasta lõpus kõigi kuude eest. Juhul, kui töötajale hüvitatakse muid autokulusid, näiteks kütust või autoremondikulusid, kuuluvad nad ikka 335. eurose piirmäära sisse. Lisaks autokompensatsioonile võib maksta auto parkimise eest, selleks ei ole päevikut vaja.

Autokompensatsiooniks vajalikud dokumendid:
• Juhatuse otsus, kus märgitakse hüvitist saava isiku: ees- ja perekonnanime, hüvitise suurust ning perioodi, mille jooksul kulusid hüvitatakse.
• Koopia auto registrikaardist
• Sõidupäevik, mida tavaliselt vormistatakse excelis, ning mis sisaldab: autot kasutava isiku ees- ja perekonnanime, auto registrinumbrit, odoomeetri näite iga töösõidu alguses ja lõpus, kilomeetrite arvu kokku, kuupäeva ja sõidu eesmärki

Isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsiooni maksmist deklareeritakse INF 14-l, mis tuleb esitada järgneva kalendriaasta 1. veebruariks. Antud deklaratsioon annab Maksuametile täisulikkuma ülevaate füüsilise isiku tulust aasta jooksul.

3. Eraisiku auto rentimine tööajaks
Sõlmides kasutusvalduse või rendilepingut, antakse isiklik sõiduauto tööpäeva ajaks firma valdusesse. Tähtis on meeles pidada, et sellel ajal muutub auto firma autoks ja kui nüüd ikkagi tööpäeva ajal tehakse mõni erasõit, siis tuleb kW põhjal erisoodustust tasuda. Selle variandi puhul on ka vaja väga täpselt pidada kuluarvestust, sest kõik kulud on siis proportsiooni alusel jagatavad. Sel juhul ei saa kulutusi täies ulatuses firma arvele panna.

Ettevõtte auto ja käibemaks
Siinkohal tahaks öelda paar tähtsat sõna auto soetamise korral kehtiva nn «kahe aasta reegli» kohta. Kui auto soetatakse ainult ettevõtluseks kasutamiseks, ning seda saab tõendada järgneva kahe aasta jooksul, saab selle soetamisel 100% sisendkäibemaksu maha arvata. Kui tuleb kasvõi üks erasõit sisse, siis läheb mahaarvamise õigus automaatselt 50% peale ja seda nii sõiduauto ostmisel kui ka jooksvate kulutuste osas. See tähendab seda, et tuleb vähendada sõiduauto soetamisel mahaarvatud sisendkäibemaksu kas selle kuu käibedeklaratsioonis, kui auto soetust deklareeriti, või järgmise aasta jaanuari käibedeklaratsioonis, Soetamisel mahaarvatud sisendkäibemaksu korrigeerimisel loetakse selline sõiduauto kogu esimese kahe kasutusaasta jooksul osaliselt ettevõtluses kasutatavaks sõiduautoks, sõltumata selle tegelikust ettevõtluses kasutamise osatähtsusest esimese kahe aasta üksikutel kuudel – selline karistus.

Huvitav teema, mis paljude jaoks nõuab veidi rohkem valgustust. Lisaküsimuste tekkimisel oleme alati valmis nõuga aitama.

Ülevaadet koostas:
Natalia Gorpinchenko  | Accountex OÜ© Kõik õigused kaitstud.