Forside Om oss Tjenester Nyttig Kontakt

Menu

Om oss

Et av de viktigste nøkkelordene for en suksessrik bedrift er regnskap som er i orden. Regnskap er ikke bare noe som er lovpålagt, men også en uatskillelig del av forretningsmekanismen. Det er kun med hjelp av et velorganisert regnskap man kan ta optimale ledelsesbeslutninger, øke organisasjonens gjennomsiktighet, og øke selskapets pålitelighet på markedet.

Regnskap er et spesialistområde, som krever tilsvarende yrkesferdigheter, men som vanligvis ikke er en del av entreprenørens hovedvirksomhet. Vår hensikt er å gjøre livet enklere for deg, samtidig som du kan fokusere på forretningsutvikling og etablering av merverdi. Vi tilbyr pålitelige, kompetente, fleksible og profesjonelle regnskapstjenester for å imøtekomme kundens ønsker og behov.

Fordelen vår er 100% papirløst, internettbasert regnskap, som gjør det rimeligere, mer mobil og enklere for deg. Vi organiserer omfattende regnskap for små og mellomstore selskaper og selvstendig næringsdrivende over hele verden. 

Tjenester

Handlinger i foretaksregisteret

 • Rådgiving knyttet til etablering av selskap
 • Utferdigelse av etableringsavtale og vedtekter
 • Registrering av selskapet i foretaksregisteret og betaling av statlig avgift
 • Endringer i foretaksregisteret og utferdigelse av nødvendig dokumentasjon:
  • Endring av forretningsnavn
  • Endring av styre
  • Endring av aksjonærer
  • Endring av vedtekter
  • Økning eller reduksjon av hovedkapital

Daglig regnskap

 • Regnskapstjenester for aksjeselskaper i samsvar med lovgivingen i Republikken Estland og god regnskapsskikk
 • Etablering av regnskap, forskrifter og kontoplan for nye selskaper
 • Kontroll av kildedokumenter og oppføring i nødvendige journaler (dagbok, hovedbok)
 • Utstedelse av salgsfakturaer ved behov
 • Beregning av anleggsmiddel
 • Føring av lagerregnskap
 • Lønnsberegning for opptil 5 ansatte (ekstra ansatte iht. avtale)
 • Reskontroføring
 • Regnskapsføring med ansvarlige personer, forretningsreiser
 • Utferdigelse av merverdiavgiftregnskap og innlevering gjennom skatteetatens e-tjeneste
 • Utferdigelse av skatterapporter og innlevering gjennom skatteetatens e-tjeneste
 • Utferdigelse av statistikkrapporter og innlevering gjennom statistikketatens e-stat
 • Månedlig rapportering som kreves for styring av selskapet

Lønnsberegning

 • Registrering av ansatte i ansattsregisteret
 • Utferdigelse av kontrakter og andre dokumenter
 • Månedlig lønnsberegning og utferdigelse av lønnslipper for ansatte;
 • Beregning av tilleggslån, bonuser;
 • Beregning av feriepenger og sluttoppgjør;
 • Beregning av bil- og reisegodtgjørelser
 • Utfylling av sykemeldinger og innlevering til helseforsikringen (Haigekassa);
 • Utferdigelse og innlevering av skatterapporter til skatteetaten (Maksu- ja Tolliamet);
 • Utferdigelse av E101 søknad
 • Utferdigelse av statistikkrapporter og innlevering til statistikketaten;
 • Overføring av lønn og skatt

Årsregnskap

 • Utferdigelse av balanse og resultatregnskap
 • Utferdigelse av kontantstrømoppstilling
 • Utferdigelse av rapport om endringer i egenkapital
 • Utferdigelse av vedlegg til årsregnskapet
 • Bistand til utferdigelse av årsberetning
 • Revisjon av årsregnskap, arbeid med revisor
 • Innlevering av årsregnskap til foretaksregisteret

Finans- og skattemessig rådgivning

 • Representasjon av kunden i skatteetaten
 • Registrering i MVA-registeret
 • Økonomisk rådgivning
 • Skatterådgivning
 • Økonomistyring:
  • Kostnadsregnskap
  • Intern rapportering
 • Økonomisk analyse:
  • Analyse av finansielle nøkkeltall
  • Horisontalanalyse av finansrapporter
  • Vertikalanalyse av finansrapporter
 • Utferdigelse av kontantstrømprognose

Regnskapstjenester i Norge

 • Forretningsrådgiving ved oppstart av virksomhet
 • Etablering og registrering av selskap i Norge
 • Regnskapstjenester både for norske selskaper, estiske selskaper med hovedvirksomhet i Norge
 • Registrering av arbeidstakere
 • Innlevering av skattemeldinger
 • Utferdigelse av årsberetning

Nyttig

Hva du trenger å vite før du betaler utbytte i Estland

Utbytte Kalkulator
 1. Årsrapporten må godkjennes

  Utbytte er ikke tillatt på bekostning av inneværende år. Det vil si, før utbytte blir betalt, skal regnskapsåret være ferdig og rapporten godkjennes. Derfor kan utbytte ikke betales i det første driftsåret, med mindre en annen årsrapport er utarbeidet.
   
 2. Aksjekapitalen må betales

  Siden Fra 2011 ettersom det er mulig å sette opp en privat aksjeselskaper i aksjekapitalen uten å gjøre en innsats, må det tas i betraktning at utdeling av utbytte til aksjonærene før kapitalinnskudd og sende søknaden til kommersielle register muutmiskande. Etter det kan utbytte distribueres på vanlig måte.
   
 3. Utbytte utbetales på bekostning av beholdt inntjening

  Utbytte utbetales av beholdt inntjening, som er summen av resultat eller tap for regnskapsåret og resultatet for de foregående årene. Dette betyr at hvis forrige regnskapsår hadde selskapet et tap på EUR -500 og for regnskapsåret er et overskudd på 1.750 euro, er tilbakeholdt resultat av 1750-500 = 1250 euro.
   
 4. Inntektsskatt på utbytte>

  I Estland er inntektsskatten i Estland 20%. Ved beregning av utbytte inntektsskatt antas det at beløpet utbetalt er det såkalte nettobeløpet kildeskatt. Derfor beregnes en skatt på utbytte på EUR 1.000 som følger:

  1000 * 20% / 80% = 250 euro

Beskatning av lønn fra 01.01.2018 i Estland

Lønn kalkulator

 

Fra 1. januar 2018, gjelder for alle generelle inntekter tax-free avkastning på opp til 6000 euro per år, eller opp til 500 euro per måned og i den forbindelse er tapt ekstra skattefrie inntekter på pensjon og arbeid skader fordeler.


I 2018, den årlige inntekt på opp til 14.400 euro av friinntekt av 6000 per år, årlig inntektsøkning på 14.400 euro til 25,200 euro i redusert skattefritt inntekt i henhold til formelen av 6,000 til 6,000 ÷ 10800 x (mengden av inntekt - 14400) et år inntekt over 25,200 euro er fritatt for skatt inntekt 0

 

Årsinntekt inkluderer alle typer skattepliktig inntekt:

 

 • godtgjørelse og annet godtgjørelse
 • servicegebyr mottatt etter lov om forpliktelser
 • forretningsinntekt
 • fordeler ved overføring av eiendom
 • leie- og leieinntekter
 • royalties
 • interesse
 • utbytte
 • skattepliktig pensjon
 • støtte
 • stipend
 • en bonus
 • kompensasjon eller annen inntekt
 • godtgjørelse og annen godtgjørelse mottatt i utlandet
 • utbytte uten skatteplikt i Estland
 • utbytte eller egenkapitalutgang fra et estisk selskap, som er skattlagt på bedriftsnivå
 • mengden av fradragsberettiget på grunnlag av skattelovgivningen, som reduseres med sosial skatt på bedriftsskatt

 

Årsinntekt inkluderer ikke:

 

 • salg av brukte personlige gjenstander
 • støtte utbetalt av Sosialdepartementet - barnegodtgjørelse, familiepenning, livsdagpenning
 • skattefri stipend
 • salg av fast eiendom, som var permanent bosted
 • levebrød
 • gaver
 • spesielle fordeler
 • dagpenge
 • arbeidshjelp, etc.

 

Skattefri resultatregnskap

 

Skattefri inntekt kan kun påføres en arbeidsgiver (skattefradrag) på grunnlag av en persons søknad. En arbeidstaker som jobber i flere jobber må være oppmerksom på at han eller hun har rett til å søke skattefri inntekt til bare én jobb.

 

Working pensjonister, som kan være både en pensjon og inntjening på mindre enn 500 euro, har rett til skattefrie inntekter implementert på to steder, og for å sende inn en søknad for både arbeidsgivere og trygdekontoret. Det er viktig å huske på at en ansatt pensjonist kan dele den skattefrie inntekten på 500 euro mellom arbeidsgiver og sosialforsikringsstyret.

 

Det anbefales å sende inn en søknad for hele året. Variabel inntekt kan også være en uttalelse en gang i måneden til å endre eller trekke tilbake skattefrie inntekter hensyntatt i et mindre beløp, eller ikke blir regnet i det hele tatt.

 

Påføring av skattefri inntekt månedlig og årlig

 

Skattebetaleren kan motta skattefri inntekt hver måned. Beløpet av skattefri inntekt beregnes i henhold til brutto bruttolønnen eller annen godtgjørelse til den ansatte. Dessuten må en person bli tatt hensyn til at dersom antallet inntektsinntektskilder, som for eksempel lønn, pensjon eller andre inntekter i overkant av eur 1200 per måned, vil du ikke være de samme månedlige skatteregnskap resultater, som basert på skatteregnskap.

 

Hvis en tax-free månedlig inntekt er brukt i en mengde som er større enn de totale inntektene tillater det, vil du være en person under selvangivelse for inntektsskatt betalt.

 

Skattefrie inntekter er tatt hensyn til i løpet av året kan kontrollere e-skatt bord / e-skikker i kapittelet "Arbeide med og betalinger" → "Mine inntjening".
 

Motivasjon er det som får deg i gang.
Vaner det det som holder deg i bevegelse

Sendt melding